“ Internaat is groeien naar zelfstandigheid ”

Waar wij voor staan...

Wij geloven vast in een aantal pijlers die ons internaat ondersteunen.

Thuiskomen

Internaat is meer dan slapen op school. Het is er thuiskomen.

Structuur

Wij geloven in een vaste structuur die regelmaat en routine biedt.

Opvolging

Onze leerlingen krijgen individuele hulp bij hun schoolwerk.

Thuiskomen

 • Wij verwelkomen alle internen, zowel meisjes als jongens met hun eigen interesses en talenten.
 • In de vertrouwde omgeving van het internaat kunnen onze internen zich sociaal ontplooien.
 • We zijn een huiselijk internaat waar we alle leerlingen door en door kennen.

“ Op internaat heb je je eigen plek, kan je samen spelen, studeren, op avontuur trekken…”

Structuur

 • We bieden een evenwicht tussen ontspanning en studie.
 • We zien toe dat leerlingen voldoende slaap hebben en bieden hen evenwichtige en gezonde maaltijden aan.
 • We stellen duidelijke grenzen aan wat kan en niet kan.

“Op internaat bieden we een vaste structuur aan als de nodige houvast voor kinderen “
“Structuur biedt geborgenheid”

Opvolging

 • De internen hebben een aparte huiswerkklas waar ze van dichtbij begeleid worden.
 • De weekplanning in de agenda wordt dagelijks opgevolgd.
 • Opvoeders staan elke dag paraat voor je kind met studietips en het groeien naar zelfstandigheid
 • Opvoeders bieden een luisterend oor aan voor grote en kleine zorgen, geven raad en bewaken grenzen.
 • Opvoeders vormen een brug tussen het internaat en de dagschool met regelmatig overleg.